Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Interkultúrne rozdiely a ich prejavy v komerčnej praxi - praktické aplikácie medzinárodného marketingu.

Dátum: 23.10.2014
Čas: 15:00 – 17:00 h

Miesto: miestnosť B107
Organizátor: KMO
Kontaktná osoba: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.,

Katedra medzinárodného obchodu pozýva študentov 3. ročníka Obchodnej fakulty, doktorandov Obchodnej fakulty a všetkých záujemcov na Workshop, formou otvorenej vedeckej prednášky spojenej s diskusiou na tému: Interkultúrne rozdiely a ich prejavy v komerčnej praxi - praktické aplikácie medzinárodného marketingu.
Podujatie je workshopom –formou otvorenej vedeckej prednášky spojenej s diskusiou. Prednášku vedie Ing. Ľubor Kostelný- dlhoročný úspešný pracovník v oblasti medzinárodného podnikania – zahraničného obchodu, súčasne jeden z prvých absolventov Katedry zahraničného obchodu vtedajšej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.


« späť