Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Technický rozvoj a spotreba energie, doprava, odpady

Dátum: 12.11.2014
Čas: 7:30

Miesto: D115
Organizátor: KF
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Válek, PhD.

Prednáška Ing.Forsthoffera Juliusa,PhD. Tajomníka Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.


« späť