Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecký seminár katedry poisťovníctva 2014

Dátum: 11.11.2014
Čas: 12:30

Miesto: D115
Organizátor: KPOI
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva je zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára budú prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré  predstavia základné otázky a problémy poistnej vedy súčasnosti. Ich autori zároveň predostrú širšiemu publiku možnosti ich riešenia.


« späť