Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecký seminár Katedry hospodárskej politiky k problematike konvergencie, štruktúrnych zmien a ekoefektívnosti

Dátum: 11.11.2014
Čas: 11:00

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

Vedecký seminár Katedry hospodárskej politiky k problematike konvergencie, štruktúrnych zmien a ekoefektívnosti. Počas seminára budú prezentované a diskutované výsledky riešenia projektov VEGA, ktoré sa týkajú technologickej zmeny, dobiehania a ekoefektívnosti a problematiky štruktúrnych zmien v súvislosti so životným prostredím.


« späť