Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zasadnutie pracovných skupín a členov riadiaceho výboru akcie COST IS 1102

Dátum: 3.11.2014 - 7.11.2014
Čas: 9:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, zasadačka KSRaP
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Kováčová, PhD.

Medzinárodné vedecké podujatie so zameraním na oblasť reštrukturalizácie sociálnych služieb a jej vplyvu na sociálnu a územnú súdržnosť a systém riadenia. Prvý deň podujatia bude o.i. zameraný i na propagáciu Slovenska, hlavného mesta Bratislavy a v neposlednom rade Ekonomickej univerzity.


« späť