Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Podpora zamestnanosti prostredníctvom sociálneho podnikania

Dátum: 8.10.2014
Čas: 9:15

Miesto: B107
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Eva Pongráczová, PhD.

Prednáška pani Samantha Caccamo (Švajčiarsko) na tému podpory zamestnanosti prostredníctvom sociálneho podnikania.


« späť