Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecký seminár

Dátum: 7.10.2014
Čas: 13:30 h

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

Počas seminára budú prezentované a diskutované výsledky riešenia projektov VEGA, ktoré sa týkajú technologickej zmeny, dobiehania a ekoefektívnosti a problematiky štruktúrnych zmien v súvislosti so životným prostredím.


« späť