Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodný vedecký seminár "Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume"

Dátum: 26.11.2014 - 28.11.2014

Miesto: KEKO FIS VŠE Praha
Organizátor: KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295831, brian.konig@euba.sk

Vedecký seminár je zameraný na prezentáciu vedeckovýskumných výsledkov z oblasti ekonometrie a operačného výskumu s dôrazom na nové trendy v týchto vedných oblastiach.


« späť