Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca

Dátum: 14.11.2014
Čas: 9.00 hod

Miesto: Košice PHF EU seminárna miestnosť Katedry obchodného podnikania

Workshopk projektu VEGA  1/0906/11 Spoločenská zodpovednosť firiem  v kontexte  strategického  marketingového  nástroja  v uzavretom cykle potravinového reťazca - prof. Ing. Vanda Lieskovská PhD. a riešiteľský kolektív projektu za účasti ďalších odborníkov  

14.11.2014 o 9.00 hod. Košice PHF EU seminárna miestnosť Katedry obchodného podnikania


« späť