Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

K projektu APVV 0666-11 a VEGA 1/0393/12

Dátum: 14.11.2014
Čas: 9.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A23
Organizátor: Katedra ekonómie

Prednáška – K projektu APVV 0666-11 a VEGA 1/0393/12 doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., Katedra finančného riadenia podniku a doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. Katedra kvantitatívnych metód a doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD. Katedra ekonómie

14. 11. 2014 o 9.00 hod. - Košice PHF EU, A23


« späť