Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 09.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A18
Organizátor: Katedra manažmentu
Kontaktná osoba: prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.

Workshop – Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov  – prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD. – Katedra manažmentu

12. 11. 2014 o 09.00 hod. - Košice PHF EU, A18


« späť