Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

GIS ako podpora hospodárskeho rozvoja regiónov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 17.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A11
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška – GIS ako podpora hospodárskeho rozvoja regiónov – Ing. Marcela Gergeľová, PhD. Technická univerzita, Fakulta BERG Košice (Ing. Jana Naščáková, PhD., Katedra obchodného podnikania)

12. 11. 2014 o 17.00 hod. - Košice PHF EU, A11


« späť