Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Geografickéí informačné systémy a ich vplyv na rozvoj spoločnosti s ohľadom na medzinárodný obchod

Dátum: 12.11.2014
Čas: 15.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A11
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška – Geografickéí informačné systémy a ich vplyv na rozvoj spoločnosti s ohľadom na medzinárodný obchod – doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD. Technická univerzita, Fakulta BERG Košice (Ing. Jana Naščáková, PhD., Katedra obchodného podnikania)

12. 11. 2014 o 15.00 hod. - Košice PHF EU, A11


« späť