Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Surovinovo-energetická budúcnosť ľudstva – problém technický, filozofický alebo psychiatrický?

Dátum: 12.11.2014
Čas: 12.30 hod

Miesto: Košice PHF EU, AOC
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška – Surovinovo-energetická budúcnosť ľudstva – problém technický, filozofický alebo psychiatrický? – doc. Ing. Radim Rybár, PhD. Technická univerzita, Fakulta BERG Košice (Ing. Jana Naščáková, PhD., Katedra obchodného podnikania)

12. 11. 2014 o 12.30 hod. - Košice PHF EU, AOC


« späť