Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode

Dátum: 12.11.2014
Čas: 10.50 hod

Miesto: Košice PHF EU, AOC
Organizátor: Katedra obchodného podnikania)
Kontaktná osoba: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

Prednáška –  Postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode – prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc. Technická univerzita, Fakulta BERG Košice (prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., Katedra obchodného podnikania)

12. 11. 2014 o 10.50 hod. - Košice PHF EU, AOC


« späť