Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kvantitatívne metódy v praxi

Dátum: 11.11.2014
Čas: 09.30 hod

Miesto: Košice PHF EU, seminárna miestnosť KKM
Organizátor: Katedra kvantiatívnych metód
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

Workshop – Kvantitatívne metódy v praxi – doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. – Katedra kvantiatívnych metód

11. 11. 2014 o 09.30 hod. - Košice PHF EU, seminárna miestnosť KKM


« späť