Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Financie, účtovníctvo, dane 2014

Dátum: 11.11.2014
Čas: 09.30 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A17
Organizátor: Katedra finančného riadenia podniku
Kontaktná osoba: Ing. Jana Simonidesová, PhD.

Vedecký seminár – Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy - Katedra finančného riadenia podniku –Ing. Jana Simonidesová, PhD.

11. 11. 2014 o 09.30 hod. - Košice PHF EU, A17


« späť