Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Quo vadis, branding?

Dátum: 11.11.2014
Čas: 9.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A23
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Dzuričková

Prednáška, beseda, workshop – Quo vadis, branding? – prednášajúci predstavitelia VISIT Košice (Ing. Jana Dzuričková, Katedra obchodného podnikania)

11. 11. 2014 o 9.00 hod. - Košice PHF EU, A23


« späť