Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch

Dátum: 10.11.2014
Čas: 09.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A18
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Gontkovičová, PhD.

Workshop – Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch - Ing. Barbora Gontkovičová, PhD. – Katedra obchodného podnikania

10. 11. 2014 o 09.00 hod. - Košice PHF EU, A18


« späť