Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prezentácia vedecko-výskumných projektov na Katedre marketingu a ďalšie smerovanie vedecko-výskumnej činnosti

Dátum: 10.11.2014
Čas: 9:00 do 11:00 hod

Miesto: Katedra marketingu
Organizátor: KM OF

Cieľom workshopu je prezentácia riešených vedecko-výskumných projektov na Katedre marketingu a následná odborná diskusia, ktorý má za cieľ podnietiť generovanie nových podnetov na vedecko-výskumnú činnosť a výmenu poznatkov medzi relevantnými odborníkmi z oblasti marketingového manažmentu.


« späť