Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomika, financie a manažment podniku VIII

Dátum: 5.11.2014

Miesto: miestnosť A6.04
Organizátor: FPM

CIEĽ VEDECKEJ KONFERENCIE

  • prezentácia výsledkov výskumu doktorandov fakulty, 
  • vzájomná výmena vedeckých poznatkov,
  • hľadanie východísk pri formulovaní nových výskumných prác pre doktorandov
Pozvánka TU

« späť