Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VIII

Dátum: 5.11.2014

Miesto: miestnosť A6.04
Organizátor: FPM

CIEĽ SEMINÁRA

  • seminár je určený predovšetkým pre študentov 1. ročníka 3. stupňa štúdia
  • Koncepcia a organizovanie doktorandského štúdia na FPM EU v Bratislave 
  • Prezentácia výsledkov vedeckej práce
  • Využitie matematicko-štatistických metód pri spracovaní dizertačnej práce

« späť