Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Desať rokov členstva v Európskej únii – ekonomické, politické a právne aspekty

Dátum: 12.11.2014
Čas: 10:00 hod

Miesto: knižnica FMV
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: fmvworkshop2014@gmail.com

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude konať dňa 12. 11. 2014 o 10. 00 hod. v knižnici Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Téma: Desať rokov členstva v Európskej únii – ekonomické, politické a právne aspekty

Výstupom workshopu bude recenzovaný zborník vedeckých prác.


« späť