Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania

Dátum: 19.11.2014
Čas: 11:00 hod

Miesto: Katedra aplikovanej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI
Kontaktná osoba: Ing. Peter Schmidt, PhD.

Videoconference for Scientists, Research Workers and PhD. students or candidates, which deals with E -Marketing incl. EAdvertising, Knowledge discovery in data, Social Networks, Virtual and Community Marketing, SEO, SMO, etc.

« späť