Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Účtovníctvo ako vedná disciplína v európskom priestore: minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Dátum: 13.11.2014
Čas: 12.00 h

Miesto: Bratislava
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Ondrušová, PhD.

Konferencia je venovaná účtovníctvu ako interdisciplinárnemu komunikačnému prostriedku a vedeckému skúmaniu jeho úlohy v ekonomickom živote.


« späť