Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Analýza a syntéza požiadaviek na vzdelávanie

Dátum: 13.11.2014
Čas: 11:00 hod

Miesto: Katedra aplikovanej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.

Workshop on actual educational requirements for computer science, e-business and information system


« späť