Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Štatistika dnes a zajtra

Dátum: 12.11.2014
Čas: 9:00 do 13:00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Vedecký seminár bude prezentovať súčasnú úroveň a najnovšie poznatky z využitia štatistických metód vo výučbe a výskume.


« späť