Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár doktorandov KOVE

Dátum: 10.11.2014
Čas: 13:00 hod

Miesto: zasadačka KOVE D8.19
Organizátor: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295831, brian.konig@euba.sk

Seminár je určený na prezentáciu vedckovýskumných výsledkov študentov doktorandského štúdia.


« späť