Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aplikácie matematických metód v prácach nositeľov "Nobelových cien za ekonómiu"

Dátum: 11.11.2014
Čas: 8:00 do 14:00 hod

Miesto: Zasadačka KMA, č. d. D8.12
Organizátor: Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Kontaktná osoba: doc. RNDr. J. Fecenko, CSc.; Ing. M. Páleš, PhD.

Seminár (pri príležitosti týždňa VaT 2014) je zameraný na prínos kvantitatívnych metód v ekonomických vedách, v oblastiach, za ktoré bola jednotlivým autorom udelená Nobelova cena.


« späť