Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kvantitatívne metódy analýzy ekonomických a sociálnych dôsledkov transformačných procesov v krajinách strednej a východnej Európy

Dátum: 21.10.2014 - 24.10.2014

Miesto: Szczawnica, Poľsko
Organizátor: Katedra statystyki, UE Krakow
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

V poradí 21. poľsko-slovensko-ukrajinský vedeký seminár je venovaný najnovším poznatkom  využívaným v procese štatistických analýz sociálnych a onomických javov v zúčastnených krajinách a vo svete.


« späť