Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

ETER 2014

Dátum: 13.11.2014 - 14.11.2014
Čas: 12.00 h

Miesto: NBS, EU v Bratislave
Organizátor: Katedra ekonomickej teórie NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marián Vongrej, PhD., konferencia.ket@gmail.com

Katedra ekonomickej teórie NHF EU organizuje 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická teória a ekonomická realita (ETER 2014), ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. novembra 2014. Medzinárodná konferencia ETER 2014 sa uskutoční pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska hosť. prof. doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Tézy konferencie:

  • Relevantnosť inštitucionálnych teórií pre súčasné obdobie rozvoja slovenskej a európskej ekonomiky.
  • Komparácia prvkov znalostnej ekonomiky v SR a v krajinách EÚ
  • Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v znalostnej ekonomike.
  • Analýza hlavných heterodoxných prístupov v ekonomickej teórii.
  • Vývojové trendy ekonomických systémov v novej ekonomickej realite.
  • Vývoj medzinárodnej migrácie v kontexte globalizačných procesov.
  • Dopady finančnej a dlhovej krízy na štáty Európskej únie.
Podrobenjšie informácie sú na stránke konferencie: http://eter.nhf.euba.sk/

« späť