Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente

Dátum: 13.11.2014 - 14.11.2014

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: OVaDŠ

Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať najnovšie poznatky študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov v študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Konferencia im poskytuje možnosť prezentovať výstupy ich výskumu a získať na ne spätnú väzbu. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach ekonomickej vedy a výskumu.

Viac informácií TU


« späť