Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bezpečnosť potravín a legislatíva

Dátum: 25.2.2014
Čas: 9.15 h

Miesto: miestnosť B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Paulína Krnáčová

Pozývame Vás na workshop, ktorý organizuje Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 25.2.2014 o 9,15 v miestnosti B107.

Téma: Bezpečnosť potravín a legislatíva

Prednášajúci: Ing. Ján Štulc zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.


« späť