Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Politika udržateľne orientovanej výroby a spotreby, nástroje na jej uplatňovanie v kontexte označovania produktov

Dátum: 29.10.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. vojtech.kollar@euba.sk

Workshop si kladie za cieľ prezentovať nové prístupy v environmentálnej, sociálnej a ekonomickej politike. Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom informačnej úplnosti o produktoch má svoj význam pri udržateľnej spotrebe a výrobe.


« späť