Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zavádzanie systému HACCP v spoločnom stravovaní

Dátum: 22.10.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B1.06
Organizátor: OF KTaKT
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. marta.karkalikova@euba.sk

Workshop sa bude zaoberať implementáciou systému HACCP v zariadeniach spoločného stravovania. Systém HACCP zaisťuje bezpečnosť a kvalitu potravín.


« späť