Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výskumná integrácia Katedier NHF (Deň otvorených dverí KF a KVSRR)

Dátum: 19.2.2014
Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Zasadacia miestnosť KF a KVSRR
Organizátor: KVSRR, KF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Hostia: členovia Katedry financií a Katedry verejnej správy - zamestnanci, doktorandi a externí spolupracovníci

Katedra financií a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja spolupracujú na výskumnom projekte KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly od roku 2011. Tento výskum stimuluje nielen vedeckú a odbornú kapacitu oboch katedier, ale zároveň podporuje aj rozvoj sociálnych vzťahov členov katedier a je príslubom budúcej výskumnej spolupráce.


« späť