Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

16. medzinárodný veľtrh

Dátum: 26.10.2013 - 28.10.2013
Čas: 9:00 - 20:00

Miesto: "Národné tenisové centrum, a.s. Príklopova 6, 831 03 Bratislava"
Organizátor: KPg v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV)
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Hostia: vysokoškolskí učitelia, študenti učiteľstva, učitelia a žiaci

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem zo Slovenska, Rakúska, ČR, Nemecka, Fínska a iných krajín. Elektronické prezentácie CF, súťaže CF, odborný seminár, vyhlásenie výsledkov súťaží CF.


« späť