Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Koordinačné stretnutie riešiteľov projektu KRENAR

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 10:00 - 15:00

Miesto: Žilinská univerzita
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Hostia: riešitelia projektu KRENAR, verejnosť zaujímajúca sa o problematiku kreatívnej ekonomiky

Cieľom seminára je stretnutie riešiteľov zo štyroch univerzít a prezentovanie výstupov v rámci pracovných balíkov (PB) za jednotlivé riešiteľské kolektívy.


« späť