Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislavský ekonomický seminár - Emanuel Panasoulis

Dátum: 16.10.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.


« späť