Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 26.9.2013 - 7.10.2013
Čas: 9:00 - 16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk, tel.: 02/5930 2103

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

Prihláška pre znalcov    Prihláška pre tlmočníkov a prekladateľov« späť