Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Dátum: 3.10.2013
Čas: 8:30 hod.

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: EU v Bratislave a SAV
Kontaktná osoba: tatiana.bujnakova@savba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave a Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na konferenciu pri príležitosti prezentácie ôsmej publikácie v sérii „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery“. Konferencia sa uskutoční dňa 3.októbra 2013 o 8:30 hod. v aule EU v Bratislave.
Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať e-mailom na adrese: tatiana.bujnakova@savba.sk.
Pri príležitosti 60. Výročia založenia Ekonomického ústavu SAV budú pre účastníkov konferencie pripravené tituly zo série „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky“ vydané v predchádzajúcich rokoch bezplatne a mimoriadna zľava na zakúpenie vedeckej monografie vydanej v roku 2013.

Pozvánka TU


« späť