Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

7. medzinárodný vedecký seminár znalcov

Dátum: 12.9.2013
Čas: 8:30

Miesto: Areál Žilinskej univerzity v Žiline - Veľký diel budova NR prednášková aula NR2

Znalecký ústav Ekonomická univerzira v Bratislave pri BBS EU v Bratislave a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline organizujú medzinárodný vedecký seminár "Aktuálne problémy znalca - ekonóma v  procese  znaleckého  dokazovania pred  súdmi  a  inými  orgánmi  verejnej moci"
Seminár sa bude konať:  dňa 12. septembra 2013 v Žiline.

Pozvánka   Prihláška   Prihláška na príspevok do zborníka


« späť