Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: PHF KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a dekana Podnikovohospodárskej fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. Hlavné zameranie konferencie: *Marketing obchod a udržateľný rozvoj; *Manažment a sociálne vedy.


« späť