Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Dátum: 25.10.2013
Čas: 9.00 - 16.00 hod

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: FHI
Kontaktná osoba: L. Kuklišová, OVDŠaMV, 6729 5723, lenka.kuklisova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 15. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach", ktorá sa uskutoční pri príležitosti 45. výročia FHI dňa 25.10.2013 pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD.


« späť