Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Predloženie návrhov projektov online

Dátum: 26.4.2013
Čas: 08:00-12:00

Miesto:
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: vedúci riešiteľských tímov, Breveníková

Vedúci riešitelia podajú návrh projektu online a informujú prodekanku pre vedu. Zaregistrovanie podaného projektu na webovej stránke univerzity.


« späť