Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vplyv ťažby a produkcie drahých kovov na ekonomiku SR

Dátum: 18.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

Vplyv ťažby a produkcie drahých kovov na ekonomiku SR; Ing. Róbert Kaňa, riaditeľ, Slovenská banská spoločnosť, Hodruša Hámre.


« späť