Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Metodický seminár k výučbe predmetu Informatika

Dátum: 17.4.2013
Čas: 13:00 hod

Miesto: D6.26
Organizátor: FPM Katedra informačného manažmentu
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hamranová, PhD.

Metodologické aspekty výučby predmetov zameraných na využívanie informačno-komunikačných technológií.


« späť