Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Cudzie jazyky v premenách času IV

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 09:00-18:00 hod

Miesto: D2.06
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

Vytvoriť priestor na diskusiu o skúsenostiach z lektorátov slovenského jazyka v zahraničí prezentovať výsledky aplikácie kontrastívnej metódy vo výučbe cudzích jazykov prispieť k šíreniu znalostí o slovenskom jazyku a kultúre na Slovensku.


« späť