Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nový švajčiarsky veľvyslanec navštívil EU v Bratislave

16.12.2014

16. decembra 2014 navštívil univerzitu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarska, J. E. Alexander Wittwer. Počas prijatia prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, doc. Janou Lenghardtovou bol oboznámený s históriou a súčasnosťou EU v Bratislave. V neformálnom rozhovore boli posúdené možnosti ďalšej spolupráce veľvyslanectva Švajčiarska s EUBA. Potom pán Wittwer vystúpil v rámci cyklu prednášok Diplomacia v praxi s prezentáciou o Švajčiarsku, v rámci ktorej domácich aj zahraničných študentov oboznámil s históriou, politickým systémom, ekonomickou situáciou a zahraničnou politikou Švajčiarska. Dôraz položil na vysvetlenie systému priamej demokracie uplatňovaného vo Švajčiarsku. Na záver reagoval na otázky a komentáre študentov.


«  späť