Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Vianočný večierok pre rakúskych študentov

13.12.2014

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave privítala 13. decembra 2014 v rámci bilaterálnej spolupráce 23 študentov z rakúskeho Eisenstadtu a pripravila pre nich celodenný program. Hostí privítal a univerzitu, ako aj fakultu, predstavil dekan FAJ EUBA Radoslav Štefančík. Velvyslankyňa Rakúskej republiky J. E. Regina Rusz informovala o vzájomných kultúrnych a hospodárskych vzťahoch oboch krajín. Študent druhého ročníka fakulty Patrik Korzár prezentoval zvyky a obyčaje Slovenska. Nemecký lektor, pôsobiaci na fakulte, hovoril o kultúrnych šokoch, ktoré zažil po príchode na Slovensko. Po spoločnom obede navštívili rakúski študenti s turistickým sprievodcom Staré Mesto a kultúrne pamiatky Bratislavy. Zažili i atmosféru Bratislavských vianočných trhov.


«  späť